Có 1 kết quả:

tíng huǒ xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

cease-fire line