Có 1 kết quả:

tíng pán

1/1

tíng pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to suspend trading (stock market)