Có 1 kết quả:

tíng pán ㄊㄧㄥˊ ㄆㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to suspend trading (stock market)