Có 1 kết quả:

tíng xīn liú zhí

1/1

Từ điển Trung-Anh

leave of absence without pay