Có 1 kết quả:

tíng chē wèi zhi ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) parking location
(2) parking bay