Có 1 kết quả:

tíng chē chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) parking lot
(2) car park