Có 1 kết quả:

tíng chē jì shí qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

parking meter