Có 1 kết quả:

cè bǎi

1/1

cè bǎi

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây trắc bách (một loại cây lá nhỏ như kim, dùng làm cây cảnh và làm thuốc)