Có 1 kết quả:

ǒu xiàng jù

1/1

ǒu xiàng jù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) idol drama
(2) drama series in which the actors are chosen for their preexisting popularity with young viewers