Có 1 kết quả:

ǒu hé ㄛㄨˇ ㄏㄜˊ

1/1

ǒu hé ㄛㄨˇ ㄏㄜˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

coincidence

Một số bài thơ có sử dụng