Có 1 kết quả:

ǒu lián fǎn yìng ㄛㄨˇ ㄌㄧㄢˊ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

chain reaction (chemistry)