Có 1 kết quả:

ǒu yǔ qì shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

chance remarks can lead to public execution (idiom)