Có 1 kết quả:

tōu hàn zi

1/1

tōu hàn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(of a woman) to take a lover