Có 1 kết quả:

wěi liè ㄨㄟˇ ㄌㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) inferior
(2) false