Có 1 kết quả:

wěi jūn zǐ

1/1

wěi jūn zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hypocrite