Có 1 kết quả:

wěi tuō

1/1

wěi tuō

phồn thể

Từ điển phổ thông

lấy đồ mới nguỵ tạo làm đồ cổ

Từ điển Trung-Anh

faking a modern object as an ancient one