Có 1 kết quả:

Fù kē bǎi

1/1

Fù kē bǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Foucault's pendulum