Có 1 kết quả:

sǎn bīng

1/1

sǎn bīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

paratrooper