Có 1 kết quả:

sǎn jùn

1/1

sǎn jùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

agaric