Có 1 kết quả:

bīn xiàng

1/1

bīn xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

attendant of the bride or bridegroom at a wedding