Có 1 kết quả:

chǔ jūn

1/1

chǔ jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

heir apparent to a throne