Có 1 kết quả:

chǔ wù

1/1

chǔ wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to hoard