Có 1 kết quả:

chǔ wù guì ㄔㄨˇ ㄨˋ ㄍㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) locker
(2) cabinet