Có 1 kết quả:

chǔ jīng náng

1/1

Từ điển Trung-Anh

seminal vesicle