Có 1 kết quả:

nuó xì

1/1

nuó xì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Anhui local opera