Có 1 kết quả:

cuī lèi wǎ sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

tear gas