Có 1 kết quả:

cuī shú

1/1

cuī shú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to promote ripening of fruit