Có 1 kết quả:

cuī chǎn ㄘㄨㄟ ㄔㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to induce labor
(2) to expedite childbirth