Có 1 kết quả:

cuī mián yào

1/1

cuī mián yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

soporific drug