Có 1 kết quả:

cuī gǔ

1/1

cuī gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to boost
(2) to propel