Có 1 kết quả:

ào qì

1/1

ào qì

phồn thể

Từ điển phổ thông

tính kiêu ngạo

Từ điển Trung-Anh

(1) air of arrogance
(2) haughtiness