Có 1 kết quả:

chuán dòng jī gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

transmission mechanism