Có 1 kết quả:

chuán bō sì fāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to disseminate in every direction (idiom)