Có 1 kết quả:

chuán shēng qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

microphone