Có 1 kết quả:

zhuàn jì

1/1

zhuàn jì

phồn thể

Từ điển phổ thông

truyện ký, tiểu sử

Từ điển Trung-Anh

(1) biography
(2) CL:篇[pian1],部[bu4]

Một số bài thơ có sử dụng