Có 1 kết quả:

shāng fú

1/1

shāng fú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wounded and captured