Có 1 kết quả:

shāng shì

1/1

shāng shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

condition of an injury