Có 1 kết quả:

shāng yuán

1/1

shāng yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wounded person