Có 1 kết quả:

shāng hán

1/1

shāng hán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

typhoid

Một số bài thơ có sử dụng