Có 1 kết quả:

shāng huàn

1/1

shāng huàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

injured person