Có 1 kết quả:

shāng dào

1/1

shāng dào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to grieve for deceased relative
(2) to mourn