Có 1 kết quả:

shāng hén

1/1

shāng hén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scar
(2) bruise