Có 1 kết quả:

shāng tòng

1/1

shāng tòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pain (from wound)
(2) sorrow