Có 1 kết quả:

shāng hào

1/1

shāng hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

damage (e.g. to goods in transit)