Có 1 kết quả:

qīng fú

1/1

qīng fú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to admire