Có 1 kết quả:

qīng ěr xì tīng ㄑㄧㄥ ㄦˇ ㄒㄧˋ ㄊㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to prick up one's ear and listen carefully