Có 1 kết quả:

qīng tīng

1/1

qīng tīng

phồn thể

Từ điển phổ thông

lắng nghe

Từ điển Trung-Anh

to listen attentively