Có 1 kết quả:

qīng tīng ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥ

1/1

Từ điển phổ thông

lắng nghe

Từ điển Trung-Anh

to listen attentively