Có 1 kết quả:

qīng tīng zhě ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥ ㄓㄜˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

listener