Có 3 kết quả:

lóu ㄌㄡˊㄌㄨˇ
Âm Pinyin: lóu ㄌㄡˊ, ㄌㄨˇ,
Tổng nét: 13
Bộ: rén 人 (+11 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: ノ丨丨フ一一丨フ一丨フノ一
Thương Hiệt: OLWV (人中田女)
Unicode: U+50C2
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: lâu,
Âm Nôm: lâu, lu
Âm Nhật (onyomi): ロウ (rō), ル (ru)
Âm Nhật (kunyomi): かが.む (kaga.mu)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: lau4

Tự hình 1

Dị thể 4

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

1/3

lóu ㄌㄡˊ

phồn thể

Từ điển phổ thông

gù lưng, còng lưng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lưng gù. ◎Như: “câu lũ” 佝僂 lưng gù.
2. (Danh) § Xem “lâu la” 僂儸.
3. (Danh) Họ “Lũ”.
4. (Động) Khom, tỏ vẻ cung kính.

Từ điển Trung-Anh

hunchback

Từ ghép 4

ㄌㄨˇ

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lưng gù. ◎Như: “câu lũ” 佝僂 lưng gù.
2. (Danh) § Xem “lâu la” 僂儸.
3. (Danh) Họ “Lũ”.
4. (Động) Khom, tỏ vẻ cung kính.

Từ điển Trần Văn Chánh

① 【僂儸】 lâu la [lóuluó] Thuộc hạ của trộm cướp, lâu la;
② Xem 佝僂病 [goulóu bìng]. Xem 僂 [l=].

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Gù lưng. Xem 傴僂
② (văn) Nhanh chóng, ngay: 不能僂指 Không thể vạch ra ngay. Xem 僂 [lóu].

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

crookbacked