Có 1 kết quả:

tàn sàn

1/1

tàn sàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

vẻ ngây ngô, ngớ ngẩn