Có 1 kết quả:

sēng duō zhōu shǎo

1/1

sēng duō zhōu shǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. many monks and not much gruel (idiom)
(2) fig. not enough to go around
(3) demand exceeds supply